Gallery

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍSẢN XUẤT

TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MAY MẶT
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ ANH

2.1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ ANH

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển

Trong quá trình đổi mới đi lên của đất nước, cơ chế kinh tế chuyển từ quản lý tập trung sang hạch toán kinh tế độc lập. Cũng như tất cả các ngành kinh tế khác, ngành dệt may cũng tự mình vươn lên và đạt được những kết quả đầy khả quan. Từ chỗ là sản phẩm thứ yếu, ngày nay sản phẩm của ngành dệt may đã trở thành sản phẩm trọng điểm trong chiến lược phát triển kinh tế của nước ta.
Hoà nhập với tình hình chung, ngày 29 tháng 04 năm 2008 Công ty cổ phần Hà Anh thành lập, theo quyết định số 90-QĐ/UB. Trụ sở của công ty tại 108 Nguyễn Lương Bằng – Đống Đa – Hà Nội. Đó là một trụ sở trọng điểm thuận lợi cho việc giao dịch, buôn bán cũng như nắm bắt kịp thời các thông tin kinh tế thị trường.
Ban đầu chức năng chủ yếu sản xuất những mặt hang đơn giản như: bảo hộ lao động, áo sơ mi, ga, chăn gối xuất khẩu và chủ yếu là xuất khẩu sang thị trường Đông Âu và được bạn hàng chấp nhận với chất lượng sản phẩm cao. Xuất phát từ đó công ty đã từng bước phát triển, sản xuất được các mặt hàng có yêu cầu kỹ thuật phức tạp như áo Jacket, áo gió, vetton và các hàng may mặc theo đơn đặt hàng trong và ngoài nước.
Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường cạnh tranh quyết liệt, công ty đã dần chiếm ưu thế của mình trên thị trường bằng uy tín, chất lượng sản phẩm, sản phẩm tiêu thụ lớn là ở trong nước nhưng đặc biệt là xuất khẩu chủ yếu sang các nước: Nhật, Hàn Quốc và nhiều nước khác.

2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác kế toán của Công ty cổ phần Hà Anh

2.1.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất

Với đặc điểm là đơn vị sản xuất kinh doanh mang tính chất công nghiệp. Quy trình công nghệ sản xuất theo dây truyền, mỗi một phân xưởng có một nhiệm vụ riêng và trong phân xưởng có các dây truyền riêng, các phân xưởng, các dây truyền có liên quan mật thiết với nhau, chúng kết hợp với nhau cho ra một sản phẩm với quy trình công nghệ sản xuất đó đã thực hiện sản xuất hàng loạt.
Theo yêu cầu quản lý của nền kinh tế thị trường phù hợp với tình hình mới trong điều kiện nền kinh tế mở cửa, doanh nghiệp đã thực hiện việc tổ chức sản xuất, quản lý sản xuất và có các phân xưởng:

 • Phân xưởng cắt
 • Phân xưởng may
 • Phân xưởng hoàn thành
2.1.2.2. Cơ cấu tổ chức sản xuất và công tác tổ chức lao động ở công ty

Tổng số công nhân của Công ty cổ phần Hà Anh năm 2008 là 1200 người.
Trong đó:
Công nhân bậc 1/6 là 700 người chiếm 58,5%
Công nhân bậc 2/6 là 380 người chiếm 31,5%
Công nhân bậc 4/6 là 39 người chiếm 2,3%
Công nhân bậc 5/6 là 23 người chiếm 1,9%
Công nhân bậc 6/6 là 23 người chiếm 1,2%
Công nhân cơ điện là 11 người chiếm 1,1%
Trung cấp cao đẳng là 12 người chiếm 1,1%
Đại học 17 người chiếm 1,4%
Kỹ sư 2 người chiếm 0,2%

2.1.3. Đặc điểm bộ máy quản lý của công ty

Đứng đầu công ty là giám đốc sau đó là 2 phó giám đốc phụ trách kỹ thuật và phụ trách sản xuất.

 • Giám đốc công ty: phụ trách điều hành chung toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và chịu trách nhiệm trước Nhà nước về sản xuất kinh doanh theo luật định.
 • Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật: phụ trách toàn bộ công tác kỹ thuật công nghệ sản xuất trong công ty.
 • Phó giám đốc sản xuất phụ trách toàn bộ việc điều hành sản xuất, bán hàng và trực tiếp phụ trách các đơn vị như: phòng nghiệp vụ kế hoạch, phòng kỹ thuật cơ điện.
 • Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của các phòng ban trực thuộc của công ty:
 • Phòng tổ chức:
 • Thực hiện chức năng về quản lý lao động, tiền lương, công tác tổ chức cán bộ, công tác đào tạo.
 • Công tác hành chính văn phòng bảo vệ, các vấn đề về chính sách, chế độ về người lao động.
 • Bộ phận hành chính phụ trách công việc phục vụ đời sống bảo hộ lao động, hội nghị, tiếp khách.
 • Bộ phận bảo vệ: có nhiệm vụ bảo vệ an toàn về tài sản, duy trì nội quy, quy chế của công ty.
 • Phòng kỹ thuật:
 • Có nhiệm vụ quản lý quá trình sản xuất định mức vật tư chất lượng sản phẩm, kỹ thuật.
 • Nghiên cứu chế tạo mẫu mã sản phẩm
 • Kiểm tra các công đoạn quy trình sản xuất, quy cách sản phẩm
 • Kiểm tra tất cả các khâu từ nguyên liệu đến bán thành phẩm.
 • Phòng nghiệp vụ kế hoạch
 • Nghiên cứu thị trường
 • Xây dựng kế hoạch ngắn hạn và dài hạn
 • Ký kết hợp đồng mua bán
 • Thực hiện nghiệp vụ lưu thông đối ngoại
 • Điều hanh sản xuất và quản lý cấp phát vật tư nguyên liệu cho quá trình sản xuất kinh doanh của toàn doanh nghiệp.
 • Phòng kế toán:
 • Quản lý tài sản của công ty
 • Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • Phản ánh tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
 • Quản lý tiền lương thu chi
 • Giám sát việc tổ chức kiểm tra sử dụng các loại vật tư, tình hình sử dụng vốn, tài sản, quản lý và sử dụng vốn kinh doanh có hiệu quả.
 • Cung cấp thông tin định kỳ thực hiện các quy định báo cáo Nhà nước.
 • Phân xưởng sản xuất (đơn vị sản xuất)

Có 3 phân xưởng sản xuất theo dây truyền:

 • Phân xưởng cắt: Phân xưởng này có nhiệm vụ nguyên phụ liệu pha cắt bán thành phẩm để chuyển cho phân xưởng may.
 • Phân xưởng may: Phân xưởng này có nhiệm vụ nhận thành phẩm của đơn vị cắt, may theo dây truyền để hoàn thành sản phẩm.
 • Phân xưởng hoàn thành: Phân xưởng này nhận thành phẩm của phân xưởng may để hoàn tất công việc còn lại.

Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty

2.1.5. Tổ chức công tác kế toán

2.1.5.1. Bộ máy kế tán của Công ty cổ phần Hà Anh

Công ty cổ phần Hà Anh là một doanh nghiệp lớn có địa bàn hoạt động rộng, cho nên tổ chức bộ máy kế toán là hình thức tập trung. Hiện nay công ty đã áp dụng việc hạch toán trên máy vi tính để kiểm tra được số liệu, báo cáo kế toán được dễ dàng.
Bộ phận kế toán của công ty bao gồm 5 người:

 • Kế toán trưởng: là người trực tiếp tổng hợp số liệu kế toán đưa ra các thông tin cuối cùng trên cơ sở số liệu, sổ sách do kế toán viên cung cấp, đến kỳ báo cáo lập các báo cáo quyết toán, đồng thời kiêm việc theo dõi công nợ cho từng khách hàng.
 • Kế toán TSCĐ: theo dõi biến động tài sản, mở thẻ TSCĐ cho tuỳ loại TSCĐ, trích lập kế hoạch theo dõi sửa chữa lớn TSCĐ và xây dựng cơ bản. Cuối kỳ lập báo cáo tài chính trình lên kế toán trưởng.
 • Kế toán kho: Theo dõi tình hình tăng giảm của nguyên vật liệu, phụ liệu, vật tư, bao bì và đóng gói thành phẩm.
 • Kế toán vốn bằng tiền: là bộ phận hạch toán theo dõi các hoạt động về thu chi tiền mặt và tiền gửi ngân hàng…
 • Kế toán tổng hợp: tính toán chính xác kịp thời số tiền công và các khoản khác, tổ chức phân phối tình hình quản lý sử dụng lao động đúng đắn phù hợp của các hoạt động tiền công và kết quả lao động.
  Ta có thể khái quát tổ chức bộ máy kế toán của Công ty theo sơ đồ

Sổ kế toán là phương tiện để cập nhật và hệ thống hoá các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng đối tượng kế toán. Đối tượng kế toán rất đa dạng và phong phú về nội dung kinh tế, về đặc điểm hoạt động và có yêu cầu quản lý khác nhau do đó để phản ánh các đối tượng kế toán sổ kế toán bao giờ cũng gồm nhiều loại khác nhau. Dựa vào đặc trưng khác nhau của sổ kế toán, dựa vào hình thức kinh doanh của công ty, Công ty cổ phần Hà Anh đã áp dụng hình thức “Nhật ký – chứng từ”.

 • Hệ thống sổ bao gồm:
 • Sổ nhật ký chứng từ: sổ này được mở hàng tháng cho một hoặc một số tài khoản có nội dung kinh tế giống nhau, có liên quan với nhau theo nhu cầu quản lý và lập bảng tổng hợp cân đối.
 • Sổ cái: mở cho các tài khoản tổng hợp và cho cả năm, chi tiết theo từng tháng.
  Bảng kê: được sử dụng cho đối tượng cần bổ sung chi tiết như bảng kê chi phí theo phân xưởng.
 • Bảng phân bổ: sử dụng với những khoản chi phí có liên quan đến nhiều đối tượng cần phân bổ (tiền lương, vật liệu…)
 • Sổ thẻ kế toán chi tiết.
 • Sổ theo dõi thanh toán
 • Sổ chi tiết tiêu thụ
 • Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán
  +Sổ chi tiết dùng cho các tài khoản

Do đặc điểm và quy trình sản xuất của công ty hoạt động và sản xuất ở địa bàn tập trung và khép kín. Chính vì thế Công ty cổ phần Hà Anh đã lựa chọn hình thức tổ chức kế toán – bộ máy kế toán tập trung.
Theo hình thức này thì toàn bộ công việc kế toán được thực hiện tập trung tại phòng kế toán của công ty, ở các đơn vị trực thuuộc không có bộ phận kế toán riêng.

2.2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ ANH

2.2.1. Đặc điểm về chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất ở công ty

Công ty cổ phần Hà Anh là một công ty chuyên gia công hàng may mặc xuất khẩu nên khác với công ty khác. Chi phí nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ dùng trực tiếp cho sản xuất không có trong giá thành sản phẩm, bởi vì vật liệu chính, vật liệu phụ đều do khách hàng (bên đặt hàng) chịu trách nhiệm đưa đến cho công ty theo đúng chủng loại quy cách, phẩm chất đã ghi trong hợp đồng. Công ty chỉ tính phần chi phí vận chuyển chính, vật liệu phụ (dùng cho sản xuất sản phẩm trong kỳ) từ cảng Hải Phòng về kho của công ty vào chi phí sản xuất trong kỳ để tính giá thành.

2.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất trong công ty
 • Chi phí nhân công trực tiếp: gồm chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương của công nhân trực tiếp sản xuất mặt hàng gia công.
 • Chi phí chung: bao gồm các chi phí cho quản lý và phục vụ sản xuất có tính chất chung như: chi phí nhân viên phân viên phân xưởng, chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ dùng cho sản xuất chung, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí khác bằng tiền.
2.2.1.3. Công tác quản lý chi phí

Công ty áp dụng biện pháp quản lý chi phí sản xuất trực tiếp theo định mức. Trong loại hình sản xuất gia công may mặc, định mức chi phí về nguyên phụ liệu do công ty và khách hàng thoả thuận và ghi rõ trong hợp đồng định mức này được tính theo nguyên tắc.
§Þnh møc l­îng;NVL tiªu hao;mét s¶n phÈm = L­îng NVL;cÇn ®Ó s¶n xuÊt;s¶n phÈm + L­îng hao hôt;sö dông NVL trong;s¶n xuÊt cho phÐp + L­îng NVL;tiªu hao cho;s¶n phÈm háng;cho phÐp

 • Chi phí sản xuất

Công ty cổ phần Hà Anh chi phí sản xuất là toàn bộ các chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất được biểu hiện bằng tiền.
Để đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí sản xuất ở công ty đã phân loại chi phí sản xuất theo mục đích, công dụng của chi phí như sau:

 • Chi phí nguyên vật liệu
 • Chi phí vật liệu phụ
 • Chi phí tiền lương công nhân sản xuất: bao gồm các khoản tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT, KPCĐ.
 • Chi phí sản xuất chung bao gồm các khoản chi phí như sau:
 • Chi phí nhân viên phân xưởng
 • Chi phí vật liệu phân xưởng
 • Chi phí công cụ dụng cụ sản xuất
 • Chi phí khấu hao TSCĐ
 • Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ
 • Chi phí dịch vụ mua ngoài
 • Chi phí sản xuất chung khác
 • Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất

Xác định đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất là khâu đầu tiên và đặc biệt quan trọng trong toàn bộ công tác kế toán quản trị chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần Hà Anh . Được xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất được đánh giá là có ý nghĩa vô cùng to lớn bởi có xác định đúng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để tập hợp chi phí sản xuất theo từng đối tượng giúp cho việc quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm được nhanh chóng và chính xác đáp ứng yêu cầu kinh doanh của doanh nghiệp.

Công ty cổ phần Hà Anh có quy trình sản xuất phức tạp kiểu liên tục. sản phẩm sản xuất phải trải qua nhiều giai đoạn chế biến khác nhau (cắt, may, là, tẩy, mài, thêu, đóng gói, đóng hòm) liên tiếp nhau. Sản phẩm của giai đoạn này là nguyên liệu chính của giai đoạn kế tiếp, xuất phát từ đặc điểm đó công ty đã tổ chức sản xuất theo các phân xưởng, mỗi phân xưởng đảm nhận một số giai đoạn công nghệ của quy trình sản xuất. Vậy nên để phù hợp với quy trình công nghệ đặc điểm sản xuất kinh doanh, công ty đã xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là từng mã hàng.

Việc tập hợp chi phí sản xuất cho từng mã hàng là tương đối đơn giản. Mỗi mã hàng được mở một phiếu tính giá thành để theo dõi và tập hợp chi phí sản xuất theo từng mã hàng đó. Công ty thực hiện việc tập hợp chi phí sản xuất như vậy là thuận lợi cho công tác tính giá thành bởi chi phí sản xuất chung đến cuối mỗi tháng đều được phân bổ cho từng mã hàng theo chi phí nhân công trực tiếp. Hơn nữa, phiếu tính giá thành của công ty có ghi chi tiết nêu thuận lợi cho quản lý, phiếu tính giá thành này được theo dõi cho từng mặt hàng.

Xem thêm:

Leave a Comment